Asbestattest aanvragen

Asbestveilig Vlaanderen tegen 2040

Asbest is een bouwmateriaal dat vroeger veel werd gebruikt vanwege zijn gunstige eigenschappen. Helaas is asbest schadelijk voor de gezondheid. De Vlaamse Regering heeft daarom als doel om alle aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, die voor 2001 zijn gebouwd, in kaart te brengen. 

Het uiteindelijke doel is om Vlaanderen tegen 2040 volledig asbestveilig te maken.

Onze asbestdeskundigen leveren op een kwalitatieve en professionele manier uw asbestattest af. Dien vandaag nog online uw aanvraag in.

Wat is het asbestattest?

Er is een verplichte on-site inspectie vereist.

Een asbestattest, ook wel bekend als asbestinventarisatieattest, is het resultaat van een grondige onderzoek van uw woning of gebouw uitgevoerd door een Gecertificeerde Asbestdeskundige Inventarisatie (ADI) volgens het inspectieprotocol van OVAM, met als doel het opstellen van het asbestattest.

Onze asbestdeskundigen voeren een grondige en niet-destructieve inspectie uit, waarbij ze mogelijk enkele monsters nemen. De verkregen gegevens worden verwerkt in de OVAM-asbestinventarisatiedatabank. Het rapport bevat ook een aanduiding op een plattegrond of schets, foto’s van asbesthoudende materialen, een risico-evaluatie en beheersmaatregelen. De evaluatie is gebaseerd op de bevindingen tijdens de inspectie en de resultaten van de monsteranalyse.

Het asbestinventarisatieattest is verplicht voor te leggen bij elke vorm van overdracht van uw woning, gebouw of constructie met risicobouwjaar.

Volgens de regelgeving neemt onze deskundige bij bepaalde vermoedelijke asbesttoepassingen altijd een monster voor analyse in een erkend laboratorium. Dit geldt onder andere voor de aanwezigheid van de volgende verdachte materialen (niet beperkt tot):

  • leidingisolatie: het aantal stalen is afhankelijk van het aantal lopende meter
  • wand- en plafondpleister: het aantal stalen is afhankelijk van de aard van het gebouw en de verdachte lokalen
  • vloerbekleding, al dan niet met een lijmlaag
  • mastiek
  • ...

Asbest monstername

Contacteer ons voor een monstername.

Ben je onzeker over de aanwezigheid van asbest in je woning? Zelfcontroles zijn doorgaans minder betrouwbaar. Voor volledige zekerheid over de aanwezigheid en het type van dit schadelijke materiaal, kun je vertrouwen op de deskundigen van AsbestWijs voor een grondig asbestonderzoek.

Heb je mogelijk oude isolatie rond de leidingen in je kelder, een leien dak of golfplaten waarvan je vermoedt dat ze asbest bevatten? Onze gecertificeerde deskundigen komen naar jouw locatie, nemen monsters van het verdachte materiaal en laten deze analyseren in een laboratorium dat erkend is door FOD-WASO. Staalname gebeurt altijd met strikte veiligheidsmaatregelen in acht genomen. 

U ontvangt binnen de 48 uur het analyserapport. Dit rapport biedt informatie zoals percentage, type en soort asbest. Ook wordt genoteerd of het om een hecht of niet-hechtgebonden toepassing gaat.

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een pand, opgemaakt volgens het inspectieprotocol van OVAM. Op basis van deze inventarisatie levert de gecertifieerd asbestdeskundige inventarisatie voor elk gebouw een uniek asbestattest af, uitgereikt door OVAM. Dit attest bevat informatie over het eventueel aanwezig asbest in het gebouw en toetst de asbestveiligheid ervan af.